Det nye 2.000 m2 værksted bliver nøje tilpasset de krav, Snedkerierne i dag har til produktionsfaciliteter.

Der bliver god plads til de tre CNCmaskiner og de enkelte teams. Samtidig bliver der et meget bedre flow i arbejdsgangene, fordi der er blevet mulighed for at gentænke alle arbejdsprocesser i forbindelse med flytningen

MALERAFDELINGEN
Anders går og glæder sig for han kan om et par uger genoptage sit elskede malerarbejde i helt nye og toptunede lokaler. Lige nu er det svært at se for kun de rå vægge er opsat, men der bliver indrettet en malekabine med helt nyt ventilationsanlæg. Og noget som Anders længe har savnet, et støvfrit tørrerum, hvor hans færdigmalede elementer kan stå og tørre i fred og ro.

Anders igang med at male med rulle. Sprøjtekabinen skal installeres i lokalet lige bag ham.

Anders igang med at male med rulle. Sprøjtekabinen skal installeres i lokalet lige bag ham.

PLADEOPSKÆRING
Som noget nyt har vi på værkstedet kunne centralisere en af de arbejdsprocesser, der før har givet udfordringer, nemlig pladeopskæringen. Mange materialer ankommer i store formater, der så skal skæres til før det kan videreforarbejdes i fx. CNC maskinerne. Det kræver en hel del plads, plads der ikke rigtig var til rådgihed på det gamle værksted.

Nu er pladeskæringsanlægget integreret i en samlet løsning, hvor også CNC maskinerne indgår og placeret centralt tæt på en af de store porte, der sidder i værkstedets bagvæg. Det gør det let at få materialerne leveret tæt ved opskæringsmaskinen,. Det minimerer transporten af de store plader inde på værkstedet, da det nu er let at skære dem op i mindre enheder og fordele pladerne til de arbejdsstationer hhv. CNC maskiner, der skal videreforarbejde dem.

På billedet ses alle tre CNC maskiner, der er placeret tæt på pladeopskæringsanlægget (Det ligger lige bag ved den nærmeste CNC maskine)

På billedet ses alle tre CNC maskiner, der er placeret tæt på pladeopskæringsanlægget (Det ligger lige bag ved den nærmeste CNC maskine)

De nye velindrettede produktionslokaler bliver i øjeblikket testet godt igennem, da vi netop nu er ved at producere to store ordrer fra Siemens Banedanmark og Dokk1 Urban Media Space, det nye hovedbibliotek i Aarhus.

Share This