Der er flere grunde til at vælge finer frem for massiv træ. Oftest bliver det fremhævet, at det er billigere at bruge finer frem for massiv træ. Det er også langt hen ad vejen korrekt, men der er andre fordele ved at bruge finer.

Fordi træ er et levende materiale, vil man oftest se at massive træplader arbejder i forhold til luftfugtighed og temperatur. Hvis man bruger finerede plader undgår man de fleste af disse spændinger i træet. En anden men også meget vigtig årsag til at man bruger finer, er at man reducerer vægten i forhold til massiv træ.

I modsætning til massive træplader, hvor man limer smalle stave sammen, har man mulighed for at sammensætte finer i bredde blade/ark. På denne måde får man en mere ensartet struktur på de plader/emner man finerer. Det ensartede udseende opnår man ved at anvende finer fra samme “blok” dvs. finer, der er skåret af samme træ.

Snedkerierne bruger finér i produktionen ofte i en kombination med andre materialer fx. kompositmaterialer, massiv træ og desktop linoleum.

Når vi f.eks, producerer et Koch køkken vil elementerne være udført i finerede plader, mens skufferne er i massivtræ. Elementerne udføres i finer af hensyn til holdbarhed og for at træet skal forblive formstabilt. Herved undgås at skufferne binder fordi træet arbejder. Til gengæld giver de fingertapsamlede skuffer i massivtræ køkkenet dets eksklusive udseende.

Vi udfører selv finerarbejdet og vi har stor erfaring hermed. derfor kan man altid være sikker på at kvaliteten af fineringen er helt i top.

ARBEJDSPROCESSEN
At udføre finerarbejde i den høje kvalitet Snedkerierne er kendt for kræver omhu, pertentlighed og kvalitetssans. Hos Snedkerierne er det Henning Sørensen, der udfører dette

For at få finerark i tilstrækkelig stor størrelse syr man flere blade sammen. det er et præcisionsarbejde, for kanterne skal ligge helt tæt op ad hinanden ellers opnår man ikke et så godt resultat at overgangene mellem bladene bliver usynlige for det blotte øje. Her ses bagsiden af to finerblade, der netop er syet sammen. Syningen består af lim med en tråd i, der sys i zigzag henover de to blades bagside.

finerark

Når arkene er syet sammen skal de limes fast til underlaget, typisk en mdf plade eller en spånplade. På billedet ses hvorledes Henning limer fineren på mdf-plader i udskåret mål. Når pladerne er færdiglimede kommer de i en pressemaskine for at sikre, at der ikke opstår lufthuller i fineren og for at sikre at limen får plade og finer til at slutte helt tæt. Afhængig af hvad pladerne skal bruges til vil man inden fineren pålimes sætte kanter på.

 

Henning limer fineren på mdf-plader i udskåret mål

Henning limer fineren på mdf-plader i udskåret mål

Share This